Άρθρα σχετικά με " ταμεία "

Η θεραπεία των ρήξεων μηνίσκου σε τραυματισμένους εργαζόμενους συνδέεται με λιγότερο ευνοϊκά αποτελέσματα και μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών υγείας.

Η θεραπεία των ρήξεων μηνίσκου σε τραυματισμένους εργαζόμενους συνδέεται με λιγότερο ευνοϊκά αποτελέσματα και μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών υγείας.

Ο DiPaola διατύπωσε την υπόθεση ότι ασθενείς που λαμβάνουν την εργατική αποζημίωση λόγω υποβολής τους σε αρθροσκοπική μηνισκεκτομή μπορεί να έχουν άριστα αποτελέσματα αποκατάστασης με αξιοποίηση …

διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν καλύπτονται από ταμεία


web design

WebOlution