Άρθρα σχετικά με " προκηρύξεις "

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών – Προκήρυξη θέσεων ελεγκτών ιατρών

Ο Οργανισμός  Ασφάλισης  Ελευθέρων  Επαγγελματιών  ανακοινώνει  τα  εξής:

Σύμφωνα  με  την  αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/57/17147/14-10-2010 απόφαση  της  Επιτροπής  του  άρθρου  2  παρ. 1  της   33/2006  ΠΥΣ και την αρ. Φ10035/27003/2082/5-11-2010 (ΦΕΚ 1747/Β΄/5-11-2010) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας & …

διαβάστε περισσότερα

web design

WebOlution