Άρθρα σχετικά με " κατάγματα κόπωσης "

Μυοσκελετικές κακώσεις κατά την άσκηση

Οι τραυματισμοί από υπέρχρηση δεν προκύπτουν από ένα συγκεκριμένο συμβάν αλλά όταν επισυμβαίνουν επανειλημμένες καταπονήσεις σε ιστούς του σώματος με αποτέλεσμα υπερφορτίσεις ή καταστροφές στους ιστούς. Από τους πιο συνήθεις τραυματισμούς αυτού του τύπου είναι οι τραυματισμοί του πετάλου των στροφέων του ώμου, οι τενοντίτιδες …

διαβάστε περισσότερα

Μεγάλης έντασης αθλητικές δραστηριότητες και κίνδυνος κατάγματος κοπώσεως (stress fracture) σε κορίτσια


web design

WebOlution