Άρθρα σχετικά με " Α.Ε.Ε. "

Δημοσίευση “HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke — A Pilot Study” στο περιοδικό Physiother Res Int

Σκοπός 

Η μελέτη αξιολογεί τα θεραπευτικά αποτελέσματα της χρήσης του συστήματος HandTutor (γάντι με αισθητήρες και ειδικό λογισμικό με ασκήσεις) σε συνδυασμό με παραδοσιακές μεθόδους αποκατάστασης άκρας χειρός σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό που βρίσκονται στην υποξεία φάση. Η μελέτη συγκρίνει τα αποτελέσματα μεταξύ της …

διαβάστε περισσότερα

web design

WebOlution