Ολοι συμφωνούμε ότι η άσκηση ενισχύει την αντιοστεοπορωτική θεραπεία. Eχει όμως αποδειχθεί επιστημονικά η άποψη αυτή;(osteonews.gr).

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF
Αναζήτηση όλων των σχετικών μελετών σε όλες τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων στο Διαδίκτυο, απομόνωσε 7 μελέτες που θα μπορούσαν να αναλυθούν για να απαντηθεί το ερώτημα του τίτλου. Η αξιολόγηση των μελετών έγινε σύμφωνα με το Jadad quality score και σαν περιοχή μέτρησης της βελτίωσης ή όχι του συνδυασμού αντιοστεοπορωτικού-αντιοστεολυτικού φαρμάκου και της σωματικής άσκησης χρησιμοποιήθηκε η οστική πυκνότητα της Οσφυϊκής μοίρας της Σπονδυλικής στήλης.

Τα αποτελέσματα της μετανανάλυσης των μελετών έδειξε ότι η άσκηση αυξάνει εντυπωσιακά (p0,00001), την απόδοση του αντιοστεολυτικού-αντιοστεοπορωτικού φαρμάκου και πρέπει να συστήνεται συστηματικά στους ασθενείς που θεραπεύονται για οστεοπόρωση με οποιοδήποτε φάρμακο.

Πηγή = Zhang J1, Gao R, Cao P, Yuan W. Additive effects of antiresorptive agents and exercise on lumbar spine bone mineral density in adults with low bone mass: a meta-analysis. Osteoporos Int. 2014 Feb 25. [Epub ahead of print]
Share
πηγή:www.osteonews.gr
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution