12ο Συνέδριο Β’ Κλινικής Αποκατάστασης Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (πρώην ΕΙΑΑ)

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

http://livestre.am/4DDbp

Δείτε τις επιστημονικές ενότητες:
Νευρολογική Ανάρρωση μετά τραυματική Βλάβη Αυχενικής
Μοίρας Νωτιαίου Μυελού
Αποκατάσταση βλάβης Αυχενικής Μοίρας Νωτιαίου Μυελού στην
οξεία φάση
Αυτόνομο Νευρικό σύστημα και βλάβη Νωτιαίου Μυελού
Το Τετραπληγικό παιδί
Σπαστικότητα και Βλάβη Αυχενικής Μοίρας Νωτιαίου Μυελού
Νευροπαθητικός Πόνος
Ανάλυση Κίνησης άνω άκρου σε βλάβη Αυχενικής μοίρας
Νωτιαίου Μυελού
Θεραπευτική Παρέμβαση Ομάδας Αποκατάστασης. Ρομποτική
και Συμβατική θεραπεία
Οι εισηγήσεις από έμπειρους ιατρούς πολλών ειδικοτήτων όπως Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης , Ιατρούς ΜΕΘ , Νευρολόγους και
Νευροχειρουργούς καθώς και από άλλα επαγγέλματα Υγείας που
συμμετέχουν στην ομάδα Αποκατάστασης και η παράλληλη παρουσίαση
περιπτώσεων ασθενών , θα αναδείξουν τις παλαιές και νεότερες γνώσεις
πάνω στο αντικείμενο της τετραπληγίας και θα δώσουν έναυσμα για
επιστημονικό διάλογο.
Ιδιαίτερη ενότητα αποτελεί η Ρομποτική και Εικονική Αποκατάσταση που την
τελευταία δεκαετία έχει και κλινική εφαρμογή ενώ συνεχίζονται διεθνώς οι
μελέτες κλινικής τεκμηρίωσης για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και
του χρόνου και τρόπου εφαρμογής τους.

Εδώ κατεβάστε τοπρόγραμμα και το μήνυμα της προέδρου Δρ. Κ. Πετροπούλου
welcome message

πρόγραμμα συνεδρίου Β’ Κλινικής 2013

Share
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution