Οφείλεται η ρευματοειδής αρθρίτιδα σε βακτήρια των δοντιών;

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της περιοδοντικής νόσου (ΠΝ) και συστημικών ασθενειών έχει εντοπιστεί. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ), η οποία είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αρθρώσεων, εμφανίζει παρόμοια χαρακτηριστικά και παθογένεια με την ΠΝ. Η σχέση μεταξύ Ρ.Α. και Π.Ν. έχει ερευνηθεί, και πολυάριθμες δημοσιεύσεις υπάρχουν για το θέμα αυτό. Έχουν αναγνωριστεί περί τα 20 βακτηριακά είδη ως περιοδοντικά παθογόνα, και αυτοί οι οργανισμοί συνδέονται με διάφορους τύπους Π.Ν.  Τα είδη των βακτηρίων που έχουν αναλυθεί είναι τα: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia και actinomycetemcomitans Aggregatibacter. Αντισώματα και DNA από αυτά τα παθογόνα του στόματος έχουν απομονωθεί από τον ορό καιτα αρθρικά υγρά από ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αυτή η ταχεία επικοινωνία περιγράφει το ρόλο των περιοδοντικών παθογόνων στην αιτιοπαθογένεια της Ρ.Α.

Διαβάστε εδώ ελεύθερα όλη τη δημοσίευση:

http://www.dovepress.com/articles.php?article_id=13140

Share
www.dovepress.com
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution