Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδος

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

acuseminars 2012

Αγαπητοί ιατροί

Σας αποστέλλουμε μέσω του επισυναπτόμενου αρχείου, τις βασικές πληροφορίες του προγράμματος μας, που αφορά την εκπαίδευση των ιατρών στην εφαρμογή του ιατρικού βελονισμού. Το αυξημένο ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας να γνωρίσει και να εφαρμόσει την πανάρχαια θεραπευτική τέχνη, μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου προγράμματος εκπαίδευσης.

Έτσι το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδος προχώρησε στο σχεδιασμό αυτού του προγράμματος, το οποίο στηρίχθηκε κυρίως στην εμπειρία των διδασκόντων στον ιατρικό βελονισμό, η οποία και αποτέλεσε το εφαλτήριο για τη δημιουργία του συγκεκριμένου εγχειρήματος.

Το πρόγραμμα σπουδών καταρτίστηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) και του Διεθνούς Συμβουλίου Ιατρικού Βελονισμού (ICMART), μέλος του οποίου αποτελούμε. Η πιστοποίηση αυτή τεκμηριώνει με αντικειμενικό τρόπο την ικανότητα του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Βελονισμού Ελλάδος να παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα με συνέπεια, διασφαλίζοντας συγχρόνως, την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εκπαιδευομένων ιατρών.

Στο τέλος του διετούς κύκλου σπουδών διεξάγεται  η διαδικασία των γραπτών εξετάσεων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού.

Ταυτόχρονα διεξάγεται και η διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος, που έχει στόχο  τη βελτίωση της ποιότητας των σεμιναρίων που παρέχουμε στον ιατρικό βελονισμό. Η εκπαιδευτική ομάδα των σεμιναρίων αποτελείται από Έλληνες  ιατρούς με πολυετή εμπειρία στον ιατρικό βελονισμό και έγκριτους ξένους ομιλητές, (ταυτόχρονη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα).

Η πρακτική εφαρμογή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης και γίνεται και επί πραγματικών περιστατικών.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθώντας το διετή κύκλο σπουδών έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν  με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο την ιατρική πράξη του βελονισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από τη λειτουργία του εκπαιδευτικού μας κέντρου εδώ και 12 χρόνια, μετά την εκπαίδευση  οι περισσότεροι ιατροί, εφαρμόζουν άμεσα το βελονισμό και παράλληλα με την ειδικότητα τους, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην επαγγελματική τους καριέρα.

Με χαρά θα σας καλωσορίσουμε στην έναρξη του νέου διετούς κύκλου σεμιναρίων,  που θα πραγματοποιηθεί στις  29 – 30 Σεπτεμβρίου 2012.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ισχύει σημαντική έκπτωση 400€ λόγω της οικονομικής συγκυρίας, για εγγραφές ως 15 Ιουλίου 2012.

Με εκτίμηση

Εκ της Γραμματείας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πυλαίας 27, 54454 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310868117, 2310911966, fax: 2310868126

http://www.acupuncture.gr     email: info@acupuncture.gr

Share
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Πυλαίας 27, 54454 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310868117, 2310911966, fax: 2310868126, http://www.acupuncture.gr, email: info@acupuncture.gr
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution