Περιοχική και εντοπισμένη σπαστικότητα:

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Από την ετήσια μετεκπαιδευτική Διημερίδα με προσυνεδριακό
Φόρουμ ειδικών
«ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΩΝΑ»

που διοργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών και Β/ Κλινική Αποκατάστασης, ΕΙΑΑ
9 και 10 Δεκεμβρίου 2011,
στο Αμφιθέατρο του  Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης στην Αθήνα

μπορείτε να κατεβάσετε την τροποποιημένη παρουσίαση που πραγματοποίησε ο Δρ. Ιωάννης Διονυσιώτης, Φυσίατρος-Ιατρός Αποκατάστασης, Δ/ντής του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Αμυνταίου Φλώρινας

Dionyssiotis EMG vs. ES vs. echo

επιπλέον μπορείτε να δείτε εδώ και βίντεο με τον ενδεικνυόμενο τρόπο πραγματοποίησης της έγχυσης σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση

http://www.youtube.com/watch?v=ReZ2X-xK5M4

Share
www.medreha.com
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution