Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ενός νάρθηκα αποφόρτισης σε ασθενείς με μονοδιαμερισματική οστεοαρθρίτιδα γόνατος

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Στο παρελθόν, έxει αναφερθεί προοπτική μελέτη 30 ασθενών με μονοδιαμερισματική οστεοαρθρίτιδα του γόνατος που αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με ειδικό νάρθηκα αποφόρτισης μέση παρακολούθηση 2,7 ετών. Αν και η αρχική μελέτη πρότεινε βραχυπρόθεσμα οφέλη, όσον αφορά τον πόνο και τη λειτουργικότητα, ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει τους ίδιους ασθενείς μέσω ερωτηματολογίου τηλεφώνου για να προσδιορίσετε την κατάσταση της χρήσης του νάρθηκα τους και τυχόν χειρουργικές επεμβάσεις στο προσβεβλημένου άκρου. Επειδή παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια των 2,7 ετών και παρά την καλή απάντηση στην αντιστήριξη, ορισμένοι ασθενείς επέλεξαν τη χειρουργική αντιμετώπιση οι ερευνητές υπέθεσαν ότι αυτοί οι ασθενείς δεν θα επιλέξουν για τη μακροπρόθεσμη χρήση κηδεμόνα. Είκοσι τέσσερις από τους 30 ασθενείς ήταν διαθέσιμοι για την αναφορά που βασίζεται σε τηλεφωνική συνέντευξη. Επιπλέον, οι ερευνητές μίλησαν και με τα μέλη των οικογενειών από 5 ασθενείς που είχαν πεθάνει. Όταν αξιολογούνται στα 2,7 έτη, το 41% από τους 30 ασθενείς εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το νάρθηκα, το 35% είχε διακόψει τη χρήση του κηδεμόνα γόνατος, και το 24% είχαν υποβληθεί σε αρθροπλαστική. Όταν υπήρξε επαφή με τους ασθενείς στην συνέχεια της έρευνας, κατά μέσο όρο μετά από 11,2 χρόνια, 17 (58,6%) από τους 29 ασθενείς είχαν υποβληθεί σε αρθροπλαστική. Το μέσο διάστημα μεταξύ της αρχικής αξιολόγησης και της αρθροπλαστικής ήταν 3,9 χρόνια. Επιπλέον, 7 ασθενείς είχαν υποβληθεί σε αρθροσκόπηση. Είναι σημαντικό, ότι κανένας από τους ασθενείς δε φορούσε ακόμα το νάρθηκα γόνατος. Η χρήση ενός κηδεμόνα αποφόρτισης γόνατος είναι αποτελεσματική στο να παρέχει βραχυπρόθεσμη ανακούφιση του πόνου και βελτίωση της λειτουργικότητας. Ωστόσο, οι περισσότεροι ασθενείς στη συνέχεια σύμφωνα με τους ερευνητές θα επιλέξουν την ολική αρθροπλαστική γόνατος για το συμπτωματικό γόνατο.

Το σχόλιο του medreha

Εκ πρώτης όψεως η μελέτη είναι αρνητική αναφορικά με τη χρήση ναρθήκων γόνατος
Διαβάζοντας όμως αναλυτικά το δημοσίευση διαπιστώνονται τα εξής:
1) Δεν αναφέρεται πως οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν είχαν πιο βαριά οστεοαρθρίτιδα γόνατοςκαι μπορεί να ήτο σκόπιμο να χειρουργηθούν εξαρχής και επιπλέον να μην αποτελούσαν καλό υλικό ασθενών στη συγκεκριμένη μελέτη
2) Οι θανόντες οι οποίοι δεν χειρουργήθηκαν αλλά φορούσαν το νάρθηκα (εφόσον παρέμεναν εν ζωή) πιθανόν άλλαζαν τα στατιστικά αποτελέσματα
3) Κάποιοι ασθενείς είχαν ούτως ή άλλως επιλέξει τη χειρουργική θεραπεία

Στην οστεοαρθρίτιδα διατίθενται και ειδικοί νάρθηκες οστεοαρθρίτιδας (για παράδειγμα σε οστεοοαρθριτικά γόνατα). Μπορούν να προσφέρουν ξεκούραση και υποστήριξη στις αρθρώσεις και ανακουφίζουν τον πόνο (βλέπε φωτό)

Νάρθηκας οστεοαρθρίτιδας γόνατος τύπου CRUISER, ευγενική παραχώρηση της εταιρείας ORTHOLAND SA, Ελλάς

Share
μεταφρασμένο και τροποποιημένο από ORTHOPEDICS August 2011;34(8):334, by Becky Wilson, BA; Heather Rankin, BS; C. Lowry Barnes, MD
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution