Μυοσκελετικές κακώσεις κατά την άσκηση

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Οι τραυματισμοί από υπέρχρηση δεν προκύπτουν από ένα συγκεκριμένο συμβάν αλλά όταν επισυμβαίνουν επανειλημμένες καταπονήσεις σε ιστούς του σώματος με αποτέλεσμα υπερφορτίσεις ή καταστροφές στους ιστούς. Από τους πιο συνήθεις τραυματισμούς αυτού του τύπου είναι οι τραυματισμοί του πετάλου των στροφέων του ώμου, οι τενοντίτιδες του αγκώνα και οι περιοστικές εξοστώσεις. Οι τενοντίτιδες μπορεί να εξελιχθούν σε χρόνιες. Η κυριότερη αιτία όσον αφορά τις τενοντίτιδες είναι η ίδια η προπόνηση η οποία είτε αυξάνεται απότομα, είτε είναι μεγαλύτερης έντασης από αυτή που πρέπει. Αποτελούν τις συχνότερες αθλητικές κακώσεις.

Μερικοί οξείς τραυματισμοί που μπορούν να συμβούν συχνά όπως το διάστρεμμα της ποδοκνημικής, δεν θεωρούνται τραυματισμοί υπέρχρησης, όμως υποδηλώνουν μυϊκή ανισορροπία στην άρθρωση με ύπαρξη αγύμναστων μυϊκών ομάδων.

Οι κακώσεις των συνδέσμων ταξινομούνται σε βαθμό (1ου, 2ου, 3ου ) ανάλογα με την διατομή ή απόσπαση του συνδέσμου. Παρουσιάζονται και στα κάτω και τα άνω άκρα και δύνανται να προκαλέσουν αστάθεια της τραυματισμένης άρθρωσης. Κατά τις αθλητικές δραστηριότητες μπορεί με ξαφνικές στροφικές κινήσεις να τραυματιστεί ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος. Κακώσεις του γόνατος και του πρόσθιου χιαστού είναι συνήθεις στα σπορ.

Οι θλάσεις των μυών ταξινομούνται επίσης σε βαθμού 1ου, 2ου, 3ου με του 3ου να αποτελούν τις σοβαρότερες και να υποδηλώνουν  πλήρη διατομή του μυός. Θλάσεις σε μυς που διασχίζουν δύο αρθρώσεις, όπως οι οπίσθιοι μηριαίοι, οι τετρακέφαλοι είναι συχνοί σε αθλήματα που περιλαμβάνουν έντονο τρέξιμο.

Τα κατάγματα εκ κοπώσεως μπορούν να εμφανιστούν εξαιτίας παρατεταμένων φορτίσεων κατά τη διάρκεια των αθλημάτων. Το κάταγμα κοπώσεως είναι μια μερική ή ατελής μορφή κατάγματος του οστού που εμφανίζεται όταν επαναλαμβανόμενα ρυθμικά υπομέγιστα φορτία ασκούνται στο οστό και παράγουν ρωγμές. Τα πιο συνήθη οστά που μπορούν να υποστούν κατάγματα εκ κοπώσεως είναι του πέλματος και της κνήμης.

Κατά τις αθλητικές δραστηριότητες δύνανται να συμβούν και εξαρθρήματα. Τα αίτια είναι μια πτώση ή ένα πλήγμα, ιδιαίτερα σε σπορ που υπάρχει επαφή. Οι συνήθεις αρθρώσεις που υφίστανται εξάρθρωση είναι οι ποδοκνημικές, των γονάτων, των ώμων, των ισχίων και των αγκώνων. Επίσης μπορούν να εξαρθρωθούν τα δάκτυλα των χεριών και ποδιών.

Share
www.medreha.com
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution