Διαταραχές ούρησης:Ταξινόμηση και διάγνωση

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Παρουσίαση της 18ης Μαίου 2011 κατά το 37ο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο στο Hilton στην στρογγυλή τράπεζα για τις διαταραχές ούρησης

Dionyssiotis – Voiding Dysfunction

Share
Δρ. Ι. Διονυσιώτης, Φυσίατρος - Ιατρός Αποκατάστασης, Διευθυντής ΚΑΦΚΑ Αμύνταιου Φλώρινας, τηλ. 6946469759
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution