Μεταβαλλόμενες τάσεις στα ποσοστά καταγμάτων ισχίου σε όλο τον κόσμο

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Σύμφωνα με άρθρο ανασκόπησης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Osteoporosis International τα ποσοστά των ηλικιο-σχετιζόμενων καταγμάτων ισχίου σε όλο τον κόσμο έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια – καθώς σε ορισμένες χώρες ή περιοχές μειώνονται, ενώ αυξάνονται παράλληλα σε άλλες.
Η παγκόσμια συχνότητα εμφάνισης των καταγμάτων ισχίου εκτιμάται ότι θα φθάσει 6,3 εκατομμύρια το 2050, και σύμφωνα με υποθέσεις με σταθερό ποσοστό ηλικίας-καταγμάτων σε άνδρες και γυναίκες, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου από το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (IOF). Ωστόσο, μια ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε από Cyrus Cooper, DM, FRCP, και τους συνεργάτες του δείχνει περιοχικές τάσεις σχετικά με το ποσοστό καταγμάτων του ισχίου, εξετάζει τους πιθανούς λόγους πίσω από αυτές τις τάσεις και ζητεί περαιτέρω έρευνα.

Οι Cooper και συνεργάτες εξέτασαν δημοσιευμένες μελέτες που εξετάζονται τάσεις στη συχνότητα εμφάνισης του ισχίου και άλλων καταγμάτων σε όλο τον κόσμο. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μελέτες σε Δυτικούς πληθυσμούς (συμπεριλαμβανομένων Βόρειας Αμερικής, Ευρώπης και Ωκεανίας) ανέφεραν σαφείς αυξήσεις στα ποσοστά καταγμάτων ισχίου έως περίπου το 1980, όταν τα ποσοστά έφτασαν τη μέγιστη τιμή, για να μειωθούν τις επόμενες δεκαετίες. Αντίθετα, οι (λιγότερες) μελέτες στην Ασία, δείχνουν ότι ενδέχεται να αυξηθούν στην περιοχή.

Τα ποσοστά καταγμάτων ισχίου μεταβάλλονται ανάλογα την περιοχή και ήπειρο. Figures were produced using Servier Medical Art, www.servier.com

<Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η συχνότητα εμφάνισης των καταγμάτων ισχίου έχουν αναφερθεί να αυξάνονται, σταθεροποιούνται ή να μειώνονται σε διάφορες χώρες,> δήλωσε ο Cooper. <Υπάρχει προφανώς ανάγκη για περαιτέρω έρευνα για να εντοπισθούν οι λόγοι για τη μείωση των ποσοστών που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιοχές, καθώς αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τους τρόπους να μειωθούν τα ποσοστά των καταγμάτων ισχίου παγκοσμίως. Στοιχεία σχετικά με τις τάσεις σε οστεοπορωτικά κατάγματα πρέπει να συγκεντρώνονται και να αξιολογούνται καθώς θα έχουν επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομική αξιολόγηση της μελλοντικής επιβάρυνσης της οστεοπόρωσης και των καταγμάτων που σχετίζονται με την πάθηση αυτή.>

Το άρθρο εξέτασε επίσης πιθανούς <οδηγούς> αυτών των τάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που ευθύνονται για τις αλλαγές στις Δυτικές χώρες και στις μεταβολές των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν την υγεία των οστών σε όψιμα σε σχέση με πρώιμα έτη στη ζωή των ανθρώπων. Για παράδειγμα, η αύξηση της ηλικίας προσαρμοσμένη στα ποσοστά καταγμάτων του ισχίου κατά το δεύτερο ήμισυ του περασμένου αιώνα που παρατηρήθηκε σε ορισμένες χώρες μπορεί να εξηγηθεί από αλλαγές στον τρόπο της σωματικής άσκησης, ανεπάρκεια βιταμίνης D και η αύξηση της επιβίωσης των ηλικιωμένων. Ωστόσο, οι λόγοι της σταθεροποίησης σε κάποιο επίπεδο ή της μείωσης των ποσοστών δεν είναι ακόμη σαφείς και απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, όπως σημειώνει και δελτίο τύπου του IOF.

Βιβλιογραφία:

  • Cooper C, Cole, ZA, Holroyd CR et al. Secular trends in the incidence of hip and other osteoporotic fractures. Osteoporosis International. 2011. doi: 10.1007/s00198-011-1601-6.
  • www.iofbonehealth.org
Share
medreha.com
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution