Σύναψη συμβάσεων μεταξύ των παρόχων υγείας και του Ε.Τ.Α.Α.

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF
Σύναψη συμβάσεων μεταξύ των παρόχων υγείας και του Ε.Τ.Α.Α.

Σας κοινοποιούμε επιστολή ενημέρωσης σχετικά με τις συμβάσεις παρόχων υγείας με το Ε.Τ.Α.Α. προς τους Ιατρικούς Συλλόγους. Σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους της περιοχής σας, όπως και τους ενδιαφερομένους προς σύναψη σύμβασης ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, Μ.Χ.Α., Κ.Α.Α.

Φ. Ρηγάτος

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &    Αθήνα 9/3/2011
   ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    Αρ. πρωτ. 37242/9-3-11
   ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

   ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ

 
     Διεύθυνση: Υγειονομικού ΠΡΟΣ: Ιατρικούς Συλλόγους
      Πληροφορίες: Γ. Βαζίκας

      Τηλ. Επικοινωνίας: 2105217318

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Σύναψη συμβάσεων μεταξύ των παρόχων υγείας και του Ε.Τ.Α.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συμβάσεις παρόχων υγείας (ιατρών, φυσικοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικών κλινικών, μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης, κέντρων αποθεραπείας αποκατάστασης, φαρμακείων, κ.λ.π.) των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. που ήταν σε ισχύ πριν την ενοποίηση των Ταμείων ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΠΔΑ, ΤΠΔΠ, ΤΥΔΕ, ΤΑΣ, ΤΥΔΘ και για μία μεταβατική περίοδο μετά την ενοποίηση (προκειμένου να εμπλουτισθεί η λίστα των συμβεβλημένων παρόχων υγείας του Ε.Τ.Α.Α.), δεν είναι πλέον σε ισχύ. Η μοναδική λίστα συμβεβλημένων παρόχων υγείας είναι του Ε.Τ.Α.Α., η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.etaa.gr.

Οι πάροχοι υγείας υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να συμβληθούν με το Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σε εφαρμογή του άρθρου 25, παρ. 5 του Ν.3655/2008 και δεν έχει γίνει καμία αυτόματη μετάπτωση από τις προηγούμενες λίστες των ενοποιημένων Τομέων του Ε.Τ.Α.Α.

Σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα ενδιαφερόμενα μέλη σας για σύναψη σύμβασης με το ΕΤΑΑ, παραπέμποντας τους στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ, www.etaa.gr – Νέα ανακοινώσεις – Προσκλήσεις – Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7/4/2010, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με το Ταμείο μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ                          Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΠΑΡΟΧΩΝ

 

ΡΗΓΑΤΟΣ ΦΑΝΗΣ                                                                ΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

 

 

Share
ενημέρωση από τον πρόεδρο ΙΣΡ Χρήστο Απ. Μαντά, www.ISR.gr
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution