Κατάλογος φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν καλύπτονται από ταμεία

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Στην ιστεοσελίδα www.disabled.gr φιλοξενείται στον παρακάτω σύνδεσμο ο κατάλογος καθώς και ένα σημαντικό σχόλιο για άτομα με αναπηρία

http://www.disabled.gr/lib/images/33903.pdf

Share
πηγή:www.disabled.gr
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution