Νέα δημοσίευση των Γαλανόπουλου Ν, Αμαραντίδη Κ, Καραθανάση Ε, αναφορικά με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και τις νεοπλασίες

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ (νεότερα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία)

Ν. Γ. Γαλανόπουλος1, Κ. Αμαραντίδης2, Ε. Καραθανάσης3

  1. Ρευματολογικό Εξωτερικό Ιατρείο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
  2. Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
  3. Κρατική Παθολογική Κλινική ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

 

Περίληψη: Οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα εμφανίζουν ελαφρά υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης κακοηθειών συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Προκειμένου για την ανάπτυξη λεμφωμάτων ή καρκίνου μαστού ο κίνδυνος αυτός φαίνεται να είναι μάλλον υψηλός. Η χορήγηση κυτταροστατικών φαρμάκων όπως αζαθειοπρίνης και κυκλοφωσφαμίδης σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αλλά όχι και η χορήγηση μεθοτρεξάτης ή κορτικοστεροειδών. Σχετικά με την χορήγηση βιολογικών παραγόντων (βασικά μονοκλωνικών  αντισωμάτων που στρέφονται κατά του υποδοχέα της IL-1a όπως το Anakinra και τους anti-TNFα παράγοντες όπως Infliximab, Etanercept, Adalimumab) στην  πλειονότητα των μελετών φάνηκε ότι η χορήγηση τους δεν αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης κακοηθειών, χωρίς ωστόσο αυτό να διαπιστώνεται στο σύνολο των μελετών.

 

Συμπέρασμα. Οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα εμφανίζουν ελαφρά υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης κακοηθειών συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Προκειμένου για την ανάπτυξη λεμφωμάτων ή καρκίνου μαστού ο κίνδυνος αυτός φαίνεται να είναι μάλλον υψηλός. Η χορήγηση κυτταρο-στατικών φαρμάκων όπως αζαθειοπρίνης και κυκλοφωσφαμίδης σχετίζεται μάλλον με αυξημένο κίνδυνο αλλά όχι και η χορήγηση μεθοτρεξάτης ή κορτικοστεροειδών. Σχετικά με τη χορήγηση βιολογικών παραγόντων (βασικά μονοκλωνικών  αντισωμάτων που στρέφονται κατά του υποδοχέα της IL-1a όπως το Anakinra και τους anti-TNFα παράγοντες όπως Infliximab, Etanercept, Adalimumab) στην  πλειονότητα των μελετών φάνηκε ότι η χορήγηση τους δεν αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης κακοηθειών, χωρίς ωστόσο σε αυτό να συμπεραίνεται στο σύνολο των μελετών.

Βιβλιογραφία

  • η βιβλιογραφία βρίσκεται στη διάθεση των συγγραφέων και της ιστοσελίδας www.medreha.com
Share
Υπεύθυνος δημοσίευσης: Κ.Αμαραντίδης, Επιμελητής .Β.’ Πανεπιστημιακής Ογκολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική, Αλεξανδρούπολη, Δραγάνα, 68100 E-mail: amarantk@otenet.gr, Τηλ. +306944526410
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution