Προχωρημένο Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας στην Έννοια και τις Εφαρμογές PNF

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Proprioceptive Neuromuscular Facilitation / Ιδιοδεκτική Νευρομυϊκή Διευκόλυνση

Προχωρημένο σεμινάριο στην Έννοια και τις Εφαρμογές PNF, επιπέδου 3A / 3B, με εισηγητή τον Math Buck, IPNFA Senior Instructor, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Ειδικών στην Ιδιοδεκτική Νευρομυϊκή Διευκόλυνση (International PNF Association: www.ipnfa.org)

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου – 5 Δεκεμβρίου 2010, Κέντρο Λειτουργικής Φυσικοθεραπείας

Τίτλος Σεμιναρίου: IPNFA Advanced PNF Course, PNF 3A / 3B

Εισηγητές:

 • Math Buck, IPNFA Senior Instructor
 • Κωνσταντίνος Δ. Παπαντωνόπουλος, IPNFA Assistant

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

 • Το σεμινάριο θα ξεκινήσει την Τρίτη 30 Νοεμβρίου στις 13.30  και θα διαρκέσει ως την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στις 14.30
 • Ημέρα προετοιμασίας: Σάββατο 20 Νοεμβρίου, 09.30 – 14.30

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των εννοιών και των θεραπευτικών εφαρμογών PNF σε

διαφορετικά πεδία παθολογίας, σε ένα υψηλότερο επίπεδο συντονισμού και δεξιοτήτων.

Περιγραφή: Στόχος τού σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ώστε να παρέχεται πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικής παθολογίας. Επαναλαμβάνονται οι κυριότερες θεραπευτικές εφαρμογές υπό το πρίσμα της επίλυσης προβλήματος κατά την θεραπεία (Problem – Solving  Approach).

Η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στην εξατομικευμένη αξιολόγηση, την κλινική υπόθεση και την κλινική αιτιολόγηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα κίνησης σε δομικό και λειτουργικό επίπεδο. Η ανάπτυξη της θεραπείας περιλαμβάνει τον συνδυασμό διαφορετικών τεχνικών PNF και την τροποποίηση τους για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (Goal – Oriented Approach) μέσα από “Hands On” και ”Hands Off” εφαρμογές που υποστηρίζουν την λειτουργική ανεξαρτησία του ατόμου.

Περιεχόμενα του σεμιναρίου

 • Δραστηριότητες σε στρώματα (ύπτια και πρηνή κινητική εξέλιξη), προσαρμογές στην καθημερινή ζωή.
 • Εκπαίδευση  της ανεξάρτητης και λειτουργικής καθιστής θέσης.
 • Εκπαίδευση Βάδισης.
 • Ενίσχυση της αναπνοής.
 • Θεραπεία του προσώπου και του στόματος.
 • Ειδική προσέγγιση της σπαστικότητας.
 • Σχήματα PNF για την διευκόλυνση των άνω και κάτω άκρων: εφαρμογές σε συγκεκριμένο εύρος για την αντιμετώπιση περισσότερο ειδικών προβλημάτων.
 • Ειδική βαρύτητα δίνεται στον τρόπο οργάνωσης της θεραπείας και του τρόπου σκέψης και αντίληψης του θεραπευτή και του θεραπευόμενου.
 • Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με προαιρετικές εξετάσεις επάρκειας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Εισηγητής: Math Buck, IPNFA Senior Instructor

Ο κ. Buck είναι διεθνώς ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους εισηγητές PNF. Εργάζεται ως φυσικοθεραπευτής από το 1972, το 1977 απέκτησε το δίπλωμα Manual Therapist και το 1984 έγινε Εισηγητής PNF. Έχει εκπαιδευτεί στην Νευροεξελικτική Αγωγή (Bobath concept), στις προσεγγίσεις Klein-Vogelbach, στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, στην θεραπεία του προσώπου (Mime Therapy), στην αποκατάσταση κακώσεων νωτιαίου μυελού, στην ανάπτυξη του Κινητικού Ελέγχου, της πλαστικότητας και της ανάκτησης της λειτουργικότητας (Craik), στον Κινητικό Έλεγχο και την Κινητική Εκπαίδευση (Mulder).

Από το 1980 αρθρογραφεί, έχει διδάξει PNF στην Ολλανδία, το Βέλγιο, την Γερμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, το Μεξικό, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα και την Ρωσία και είναι βασικός συγγραφέας των διαφορετικών εκδόσεων  του βιβλίου “PNF in Praxis” που εκδίδεται για περισσότερο από 15  χρόνια και έχει μεταφραστεί σε 12 γλώσσες. Σήμερα είναι Senior Physical Therapist στο τμήμα κακώσεων νωτιαίου μυελού στο Κέντρο Αποκατάστασης του νοσοκομείου SRL της Ολλανδίας   (Spinal Cord Department, SRL, The Netherlands).

Βοηθός Εισηγητή: Κωνσταντίνος Δ. Παπαντωνόπουλος, IPNFA Assistant

Έχει παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση στην Ιδιοδεκτική Νευρομυϊκή Διευκόλυνση στο Kaiser Foundation Rehabilitation Center, στο Vallejo, California, USA. Το 2004 πιστοποιήθηκε ως IPNFA Assistant. Έχει διδάξει με τους: Pat Regan, Reba Butler, Marianne Heidmann, Anke Muessigbrod, Renata Horst and Chris Pappas. Η επαγγελματική του εμπειρία (1987 – σήμερα), περιλαμβάνει πληθώρα νοσοκομείων και κέντρων αποκατάστασης τόσο εντός όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων. Είναι ιδιοκτήτης του Κέντρου Λειτουργικής Φυσικοθεραπείας και υπεύθυνος της διεξαγωγής του Σεμιναρίου.

Τρόπος Διδασκαλίας: Δίνεται έμφαση στις κλινικές εφαρμογές σε θεραπευόμενους, με επίβλεψη των εισηγητών και ανάλυση της θεραπευτικής διαδικασίας, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης καθημερινών προβλημάτων κατά την θεραπεία.

Πιστοποίηση: Παρέχεται επίσημη βεβαίωση συμμετοχής από την Διεθνή Ένωση της Ιδιοδεκτικής Νευρομυϊκής Διευκόλυνσης (IPNFA) με διεθνή αναγνώριση.

Ώρες Διεξαγωγής:

 • Τρίτη 30 Νοεμβρίου: 13.30 – 17.30
 • Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου – Σάββατο 4 Δεκεμβρίου: 08.30 – 17.30
 • Κυριακή 5 Δεκεμβρίου: 08.30 – 14.30

Πληροφορίες: 210 36 34 194 κινητό: 6945 478 414 και www.fpt.gr, info@fpt.gr, www.ipnfa.org

Share
Πληροφορίες: Κέντρο Λειτουργικής Φυσικοθεραπείας Τηλ. & Fax: 210 36 34 194, Κινητό: 6945 478 414 www.fpt.gr info@fpt.gr
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution