Η Ελληνική μελέτη για τις σπονδυλικές ορθώσεις στο 5ο διεθνές συμπόσιο για τις ορθώσεις της σπονδυλικής στήλης

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Δείτε την Ελληνική περίληψη της μελέτης εδώ:

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ, ΣΤΗ ΡΑΧΙΑΛΓΙΑ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

Ι. Διονυσιώτης 1,2, Γ. Μίχας 1,  Α. Γαλανός 1, Γ. Λατσός2, Γ.Π. Λυρίτης 1 και  Ν. Παπαιωάννου 1.

1 Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών,

  Νοσοκομείο ΚΑΤ, Κηφισιά.

2 Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ρόδος.

ΣΚΟΠΟΣ                                                                                                                                    
Να διερευνηθεί η επίδραση των σύγχρονων σπονδυλικών ορθώσεων λειτουργικής υπερέκτασης της σπονδυλικής στήλης (δύσκαμπτων και ελαστικών) στη δύναμη των ραχιαίων και των κοιλιακών μυών, στη ραχιαλγία και στη συμμόρφωση στη χρήση των ορθώσεων.                                                                                                                                  

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ                                                                                                                  
Πρόκειται για προοπτική μελέτη που θα ολοκληρωθεί σε 2 έτη. Συμμετέχουν 50 περιπατητικές, κοινωνικά δραστήριες γυναίκες, ηλικίας >50 έτη με εγκατεστημένη σπονδυλική οστεοπόρωση ή/και κύφωση >55 μοίρες. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 3 ομάδες γυναικών. Η ομάδα Α (ν=20) περιλαμβάνει γυναίκες που φορούν τις δύσκαμπτες (rigid) ορθώσεις  spinomed, spine-x και η ομάδα Β (ν=20) τις ελαστικές (multifunctional) spinomed active, osteomed για 12 μήνες. Αντίστοιχα η ομάδα ελέγχου (ν=10) περιλαμβάνει γυναίκες με κατάγματα ίδιας ηλικίας που δεν χρησιμοποίησαν όρθωση. Οι γυναίκες των ομάδων Α και Β υποχρεούνται να φορούν την όρθωση τουλάχιστον 2 ώρες/ημέρα. Όλες οι συμμετέχουσες λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για οστεοπόρωση. Πραγματοποιήθηκαν ανθρωπομετρικές μετρήσεις, μετρήθηκε ισομετρικά η μέγιστη δύναμη των μυών του κορμού (ραχιαίων και κοιλιακών) από καθιστή θέση με τα γόνατα και τα ισχία λυγισμένα στις 90 μοίρες με το σύστημα ISO-RACK, (DIGIMAX, ΜechaTronic, Germany). Για την εκτίμηση του πόνου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα VAS. Επιπλέον οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο συμμόρφωσης. Αποκλείστηκαν γυναίκες με διαταραχές που επηρεάζουν τον οστικό μεταβολισμό, με σοβαρές εκφυλιστικές παθήσεις, όπως για παράδειγμα βαριά οστεοαρθρίτιδα, με σκολίωση και με νεοπλασίες.                                                                        

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                                                
Παρουσιάζονται αποτελέσματα που περιλαμβάνουν ανθρωπομετρικές μετρήσεις (ηλικία, ύψος, βάρος, δείκτη μάζας σώματος-Δ.Μ.Σ.) και παραμέτρους δύναμης (F/W κοιλιακών , F/ W ραχιαίων) και πόνου (VAS) σε γυναίκες της ομάδας Α (ν=10, χρήση όρθωσης spinomed) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (ν=10) και οι μεταβολές στις παραμέτρους της ομάδας Α στη δύναμη των μυών του κορμού, και την εκτίμηση του πόνου μετά από την 6μηνη χρήση της όρθωσης. Επιπλέον παρουσιάζονται αποτελέσματα αναφορικά με τη συμμόρφωση των γυναικών σε όλα τα προαναφερθέντα είδη ορθώσεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                                                                                                                            
Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν πως αναφορικά με τις ανθρωπομετρικές παραμέτρους οι γυναίκες της ομάδας ελέγχου (ομάδα Γ) ήταν στατιστικά σημαντικά νεότερες και πονούσαν λιγότερο στη ράχη. Δε διέφεραν όμως στις υπόλοιπες παραμέτρους που εξετάστηκαν σε σχέση με τις γυναίκες στις οποίες χορηγήθηκε η όρθωση. Στις γυναίκες της ομάδας Α (spinomed) υπήρξε στατιστικά σημαντική μείωση της ραχιαλγίας και αύξηση της δύναμης των μυών του κορμού. Η συμμόρφωση ήταν 66% συνολικά ( 90% spinomed, 50% osteomed, 30% spine–x, 50% spinomed active). Τα πρόδρομα αυτά αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη πως η χρήση των σύγχρονων σπονδυλικών ορθώσεων αποτελεί μια αποτελεσματική μη-φαρμακολογική θεραπευτική παρέμβαση στην οστεοπόρωση της σπονδυλικής στήλης.    

 

Share
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution