Ημέρα πρόληψης πτώσεων

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Η 23η Σεπτεμβρίου που ουσιαστικά αποτελεί την 1η μέρα του φθινοπώρου είναι αφιερωμένη στην πρόληψη των
πτώσεων (fall prevention)

Ως πτώση ορίζεται κάθε γεγονός που οδηγεί στη δίχως τη θέληση του ατόμου κατάληξη του στο έδαφος ή σε
χαμηλότερο επίπεδο από το προηγούμενο, με ή και χωρίς απώλεια της συνείδησης ή τραυματισμό.

Οι πτώσεις είναι σημαντικές επειδή:

1)      αποτελούν ένα από τα συχνότερα και σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι

2)      συνδέονται με σημαντική θνησιμότητα, νοσηρότητα, μειωμένη λειτουργικότητα, και πρώιμες εισαγωγές
σε οίκους ευγηρίας

3)      είναι συνήθως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης πολλαπλών & ποικίλων παραγόντων κινδύνου και
καταστάσεων, που αρκετές φορές δύνανται να διορθωθούν

4)      η αλληλεπίδρασή τους τροποποιείται από την ηλικία, παθήσεις, και την παρουσία κινδύνων
στο περιβάλλον

Σημείο κλειδί αναφορικά με τις πτώσεις είναι πως όχι απλά εμφανίζονται σε μεγάλη συχνότητα στους
ηλικιωμένους (τα παιδιά και οι αθλητές έχουν ακόμη υψηλότερη συχνότητα πτώσεων) αλλά το ότι η
αυξημένη συχνότητα πτώσεων συνδυάζεται με αυξημένη προδιάθεση για τραυματισμό.
 

Αυτή η ροπή των ηλικιωμένων στους τραυματισμούς προκύπτει από την υψηλή συχνότητα συνοδών
παθήσεων (π.χ. οστεοπόρωση πάθηση της οποίας η πρόληψη και αντιμετώπιση δεν πρέπει να επικεντρώνεται
μόνο στα οστά γιατί αγνοείται η μυϊκή λειτουργία και η ισορροπία στοιχεία που συνδέονται απευθείας με την
πάθηση, αφού προφυλάσσουν από τις πτώσεις και τα κατάγματα) και την ηλικιωεξαρτώμενη φυσιολογική
εξασθένηση (π.χ. βραδύτερα αντανακλαστικά) που έχουν ως αποτέλεσμα  μια σχετικά ελαφρά πτώση να
γίνεται δυνητικά επικίνδυνη.

Η αξιολόγηση του φόβου πτώσης γίνεται με το ερωτηματολόγιο FES-I
Δείτε την ελληνική μετάφραση εδώ:

http://www.profane.eu.org/profane_documents/FES-I/FES-I_Greek.pdf

Το ProFaNE (Prevention of Falls Network Europe) έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ)
για να ενοποιήσει και να διαδώσει καλή εξάσκηση – πρακτική στην ταξινόμηση και στη μεθοδολογία των
κλινικών μελετών όπως επίσης και  πρωτόκολλα λεπτομερούς κλινικής αξιολόγησης και διαχείρισης για
τα άτομα «με κίνδυνο» πτώσης. Το ProFaNE επίσης στοχεύει να αναγνωρίσει πόσο καλύτερα μπορεί κανείς
να αξιολογήσει την ισορροπία και να αναπτύξει πανευρωπαϊκά θέματα αναφορικά με την ψυχολογία με σκοπό
να κατανοήσει πιο ολοκληρωμένα τις επιπτώσεις των πτώσεων, τις μεθόδους μείωσης του φόβου πτώσεων
και πόσο καλύτερα αυξάνεται η αντοχή στις επεμβάσεις πρόληψης πτώσεων.

Το Profane πραγματοποίησε μία συστηματική επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε θέματα μετρήσεων φόβου
πτώσης και συμπέρανε ότι η κλίμακα αποτελεσματικότητας πτώσεων (Falls Efficacy Scale (FES)) ήταν η
καλύτερη πιστοποιημένη έως τώρα διαθέσιμη μέτρηση, η οποία όμως έχει κάποιους περιορισμούς, ειδικά
όταν χρησιμοποιείται σε διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς.  Ως εκ τούτου αναπτύχθηκε η διεθνής κλίμακα αποτελεσματικότητας πτώσεων (Falls Efficacy Scale International (FES-I)) η οποία αρχικά αποδείχθηκε το ίδιο
αξιόπιστη και λίγο περισσότερο ευαίσθητη μεταξύ ομαδικών διαφορών από την αρχική FES. Η FES-I έχει ακόμα
πιστοποιηθεί στα Γερμανικά και στα Ολλανδικά και μεταφραστεί στα Ελβετικά Γαλλικά, Νορβηγικά, Ισπανικά
 και Ελληνικά.

Share
γράφει ο Δρ. Ι. Διονυσιώτης, Φυσιάτρος - Ιατρός Αποκατάστασης
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution