Δελτίο τύπου Ι.Σ.Ρ. – ασφαλιστικά ταμεία και εξελίξεις στο Ε.Σ.Υ.

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Στα πλαίσια του Μνημονίου και με σταδιακά την συνεχομένη  κατεδάφιση των κοινωνικών κατακτήσεων αδιακρίτως, ο ευαίσθητος τομέας της υγείας για μια φορά ακόμη έχει την τιμητική του.
 Αρχής γενομένης από τον Ο.Π.Α.Δ. περικόπτονται ευρείας κλίμακας κρίσιμες ιατρικές εξετάσεις και το κόστος τους μεταφέρεται στις τσέπες των ασφαλισμένων.
Οι περικοπές αυτές εντάσσονται στη σύμπραξη των μεγάλων Ασφαλιστικών Ταμείων, με στόχο να μειώσουν τα έξοδά τους κατά 2,5 δισεκατομύρια ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου χωρίς να έχουν και δεν έχουν καμιά επιστημονική βάση και τεκμηρίωση.
Ναι στην περιστολή της σπατάλης και στο χώρο της υγείας, αλλά όχι σε βάρος της υγείας των ασφαλισμένων.
Η πολιτεία είναι υπεύθυνη βάσει του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία της υγείας του πολίτη μέσω του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης.
Η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται τη δέσμευση των φορέων  κοινωνικής ασφάλισης για την παροχή τόσο των προληπτικών όσο και των θεραπευτικών ιατρικών υπηρεσιών για την ουσιαστική εξουδετέρωση των κινδύνων που απειλούν την υγεία και την εξάλειψη των γενικότερων επιπτώσεων που απορρέουν από τις βλάβες της.
Ο ασφαλισμένος επομένως στα πλαίσια του υπάρχοντος κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος έχει δικαίωμα να αξιώνει από τα ασφαλιστικά του ταμεία την κάλυψη των δαπανών της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του, που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική υγειονομική του προστασία.
Ως εκ τούτου, η περικοπή δαπανών υγείας που αφορά σημαντικές προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, όπως οι εξετάσεις του θυρεοειδούς , των λιπιδίων στο αίμα, των καρκινικών δεικτών κ.λ.π. παραβιάζει κατάφωρα το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για την προστασία της υγείας, καθώς, οι υπόχρεοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης με τον τρόπο αυτό, αρνούνται συνειδητά την παροχή των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση μιας ικανοποιητικού επιπέδου υγειονομικής κάλυψης και προστασίας του ατομικού και κοινωνικού αγαθού της υγείας. 

 Στο χώρο του ΕΣΥ
Η ψήφιση του νέου νόμου 3868/2010 μέσα στο καλοκαίρι ,   παρά την καθολική αντίδραση των νοσοκομειακών γιατρών, δημιουργεί νέα δεδομένα στο χώρο της δημόσιας περίθαλψης. 
Μετατρέπει τα δημόσια νοσοκομεία σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις, μετακυλίοντας το κόστος της δημόσιας περίθαλψης στους ίδιους τους ασθενείς και εγκαταλείπει  οριστικά τη συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να εγγυάται την καθολική και ισότιμη  περίθαλψη όλων  των πολιτών.

 Διανύουμε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, εκρηκτικής ανεργίας και είναι αναμενόμενες οι αρνητικές επιπτώσεις στους δείκτες της νοσηρότητας και της θνησιμότητας του πληθυσμού, ιδιαίτερα στα αδύναμα  κοινωνικά στρώματα.

 Την ώρα λοιπόν που είναι προφανής η αναγκαιότητα στήριξης και αναβάθμισης του ΕΣΥ και του κοινωνικού Κράτους κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομειακών γιατρών και την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της χώρας και ιδιαιτέρα στο Νοσοκομείο της Ρόδου που οι γιατροί και το μειωμένο νοσηλευτικό προσωπικό μοχθούν και πασχίζουν πολλές φορές απλήρωτοι να διαφυλάξουν την υγεία των συντοπιτών μας.

Βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η γενικευμένη περικοπή των δημόσιων δαπανών υγείας, η συγχώνευση ή και κατάργηση κλινικών, τμημάτων, ακόμα και ολόκληρων νοσοκομείων σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του νόμου 3868/2010. Τα χρέη προς τους προμηθευτές ρυθμίζονται αναδρομικά και οι μόνες ελαστικές δαπάνες φαίνεται πλέον ότι είναι οι πενιχροί μισθοί  , οι συντάξεις, τα δώρα  τα επιδόματα και  οι εφημερίες των γιατρών.

Η πολιτική που ακολουθείται είναι λιγότερο κοινωνικό κράτος, λιγότεροι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, χαμηλότεροι μισθοί και συντάξεις, περισσότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, μεγαλύτερη ανασφάλεια και αβεβαιότητα στην κοινωνία και πορεία προς μια υγεία εμπορίου που να οδηγείται από τις τράπεζες και τους μεγαλο-κλινικάρχες που θέλουν να μεταστρέψουν την υγεία σε προϊόν ευρείας κατανάλωσης με εμπορικό κέρδος.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ , αλλά και όλη η υγιώς  σκεπτόμενη ιατρική κοινότητα  που πιστεύει στο αγαθό της υγείας και στον Ιπποκράτειο όρκο  έχουν την υποχρέωση να μην επιτρέψουν αυτή την εξέλιξη.

Για τον Ι.Σ.Ρ.

 Ο Πρόεδρος                                              Η Γ. Γραμματέας

 Χρήστος Απ. Μαντάς                          Χρυσή Δ. Σπάρταλη

 

Share
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution