- medReha - http://www.medreha.com -

Το RehaCom για αντιμετώπιση γνωστικών και μαθησιακών δυσκολιών με χρήση ειδικού λογισμικού

Τι είναι  

Το σύστημα RehaCom αποτελείται από ένα πακέτο λογισμικού και, προαιρετικά από συνοδευτικό ειδικό πληκτρολόγιο χειρισμού, για την αντιμετώπιση γνωστικών και μαθησιακών δυσκολιών. Το λογισμικό περιλαμβάνει 30 ειδικές δραστηριότητες κάθε μία από τις οποίες επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αισθητικο-αντιληπτικών διαταραχών.  

Πως λειτουργεί  

Η εκπαίδευση και αποκατάσταση μέσω RehaCom βασίζεται σε οπτικοακουστικά ερεθίσματα από τον υπολογιστή στα οποία ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ανταποκριθεί επιτυχώς χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ή το ποντίκι του υπολογιστή. Η προσπάθεια του εκπαιδευόμενου, ανάλογα με την επιλεγμένη δραστηριότητα, απαιτεί την απομνημόνευση εικόνων, κειμένου, προσώπων ή σειράς διαδικασιών, αναγνώριση αντικειμένων, εκτέλεση απλών ή σύνθετων χωροταξικών ενεργειών, σύγκριση αντικειμένων, επίλυση αριθμητικών ασκήσεων, λήψη αποφάσεων, οργάνωση αγορών, κ.α.  

Ο θεραπευτής μπορεί εύκολα να επιλέξει μέσα από το περιβάλλον του λογισμικού μία ή περισσότερες δραστηριότητες για κάθε εκπαιδευόμενο. Η διάρκεια και βαθμός δυσκολίας κάθε δραστηριότητας ανα συνεδρία ρυθμίζεται από το θεραπευτή ή προσαρμόζεται αυτόματα από το σύστημα ανάλογα με τα κριτήρια του θεραπευτή και την πρόοδο του εκπαιδευόμενου.  

Κάθε δραστηριότητα συνοδεύεται από απλές οδηγίες οι οποίες υποβοηθούν τον εκπαιδευόμενο τόσο στην αρχή όσο και κατά τη διάρκεια της εξάσκησης, ενώ ταυτόχρονα μηνύματα επιβράβευσης ή προτροπής για επιπρόσθετη προσπάθεια προσφέρουν κατάλληλη οπτικοακουστική υποστήριξη και ανάδραση ως προς το αποτέλεσμα.  Ο θεραπευτής έχει τη δυνατότητα να συμβουλεύεται αναλυτικά και συγκεντρωτικά διαγράμματα της επίδοσης του εκπαιδευόμενου τόσο για την τρέχουσα συνεδρία όσο και για τη συνολική πορεία της αποκατάστασης.  

(επάνω) Το ειδικό πληκτρολόγιο RehaCom και (κάτω) το περιβάλλον του λογισμικού όπου αναλυτικά διαγράμματα για κάθε εκπαιδευόμενο παρουσιάζονται στο θεραπευτή και αποθηκεύονται μόνιμα για μελλοντική ανάλυση.

Χαρακτηριστικά συστήματος  

Το RehaCom διαθέτει μία σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν εύχρηστο, παραμετροποιήσιμο και αποτελεσματικό. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του RehaCom συνοψίζονται ως ακολούθως:  

 • το επίπεδο δυσκολίας κάθε δραστηριότητας προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την επίδοση του εκπαιδευόμενου και σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο θεραπευτής
 • το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και ο μεγάλος αριθμός επιπέδων δυσκολίας για κάθε δραστηριότητα επιτρέπει τη χρήση σε έναν εκπαιδευόμενο μέχρι και για 2 χρόνια χωρίς να επαναληφθεί ίδιο περιεχόμενο
 • καταγραφή της προσπάθειας και επίδοσης κάθε ασθενή για κάθε συνεδρία και δημιουργία αναλυτικών και συγκεντρωτικών διαγραμμάτων για τον θεραπευτή
 • το περιεχόμενο και οι οδηγίες κάθε δραστηριότητας προσαρμόζονται αυτόματα ανάλογα με το αν ο εκπαιδευόμενος είναι παιδί ή ενήλικας

   

Εκπαιδευτικό υλικό  

Το λογισμικό περιλαμβάνει 30 ειδικές δραστηριότητες οι οποίες διατίθενται σε 16 γλώσσες. Στα Ελληνικά είναι διαθέσιμες 18 δραστηριότητες και είναι ομαδοποιημένες σε 5 γνωστικές κατηγορίες ως ακολούθως:  

 • Εκπαίδευση προσοχής: Προσοχή και Συγκέντρωση, Διάσπαση Προσοχής 1 και 2, Εγρήγορση, Χωροταξικές Λειτουργίες, Δισδιάστατες Λειτουργίες, 3Δ Χωροταξικές Λειτουργίες, Οπτικο-Χωροταξική Ικανότητα, Συμπεριφορά Αντίδρασης
 • Εκπαίδευση Μνήμης: Μνήμη Λέξεων, Λεκτική Μνήμη, Μνήμη Σχημάτων, Χωροταξική Μνήμη, Φυσιογνωμική Μνήμη
 • Εκτελεστικές Λειτουργίες: Υπολογισμοί, Οργάνωση Αγορών, Λογικές Αποφάσεις
 • Οπτικο-κινητικές Ικανότητες: Οπτικο-κινητικός Συντονισμός
 • Εκπαίδευση Οπτικού πεδίου: Οπτική Αμέλεια, Οπτική Εξερεύνηση

Η κάθε δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με άλλες για την αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης διαταραχής (υπάρχουν συμβουλευτικά εγχειρίδια και οδηγίες). Επίσης, παρέχονται εργαλεία με τα οποία ο θεραπευτής μπορεί να εμπλουτίσει μόνος του το εκπαιδευτικό υλικό, εφόσον το επιθυμεί.  

Στιγμιότυπο από δραστηριότητα για Προσοχή και Συγκέντρωση.

 

Στιγμιότυπο από δραστηριότητα για Υπολογισμούς όπου ο εκπαιδευόμενος εκτελεί πράξεις με χρηματικά ποσά. Επιπλέον ασκήσεις περιλαμβάνουν αριθμητικές πράξεις, σύγκριση μεγεθών, ποσοτήτων, κα.

 

Στιγμιότυπο από δραστηριότητα για Διάσπαση Προσοχής όπου ο εκπαιδευόμενος είναι οδηγός αυτοκινήτου και πρέπει να ελέγξει κατάλληλα την ταχύτητα οδήγησης και να αντιδράσει σε πινακίδες κυκλοφορίας και εμπόδια στο δρόμο.

 

Πολυετής έρευνα  

Το RehaCom είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας νευροψυχολογίας και κλινικών δοκιμών σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και βρίσκεται στην αγορά πάνω από 20 χρόνια με περισσότερα από 1000 κέντρα στον κόσμο να το χρησιμοποιούν καθημερινά. Το περιεχόμενο ανανεώνεται και εμπλουτίζεται συχνά σύμφωνα με τα ευρήματα νέων μελετών. Στην Ελλάδα διατίθεται από τις αρχές του 2010 (www.ostraconmed.com/rehacom).  

Ενδείξεις  

Το σύστημα ενδείκνυται για την αντιμετώπιση νευρολογικών παθήσεων, κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, αναπτυξιακών διαταραχών και ψυχιατρικών παθήσεων.  

Που εφαρμόζεται  

Ανάλογα με τις επιλεγόμενες δοκιμασίες, το σύστημα μπορεί να εφαρμοσθεί από:  

 • Κέντρα Αποκατάστασης
 • Κέντρα Ειδικών Θεραπειών
 • Κέντρα Εργοθεραπείας
 • Κέντρα Λογοθεραπείας
 • Κέντρα Ειδικής Αγωγής Παιδιού
 • Εργαστήρια Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Νευρολογικές Κλινικές
 • Κέντρα Ψυχικής Υγείας

   

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο χώρο του θεραπευτή όσο και στο σπίτι του εκπαιδευόμενου υπό την καθοδήγηση του θεραπευτή.  

 • Το RehaCom κατασκευάζεται από τη γερμανική εταιρεία HasoMed και αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο από την Ostracon (www.ostraconmed.com).   

Το άρθρο εκτυπώθηκε από medReha: http://www.medreha.com

Copyright © 2009 medReha. All rights reserved.