Έλεγχος και εποπτεία του ΥΥ&ΚΑ μέσω ΕΟΦ για τα ταξίδια των ιατρών και την συμμετοχή τους στα ιατρικά συνέδρια

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

 Ειδική επιτροπή θα κρίνει τα συνέδρια που θα χορηγούν οι φαρμακευτικές εταιρείες.

 Ανώτατος αριθμός εκδηλώσεων σε κάθε Ιατρικό Σύλλογο ανά έτος.

 Ανώτατο όριο χορηγιών ανά έτος.

Ανώτατο όριο χορηγίας σε κάθε γιατρό ανά έτος που θα δηλώνεται και μόνο μετά από την έγκριση του ΕΟΦ για κάθε  φιλοξενία ιατρού.

Υπεύθυνες δηλώσεις ανά έτος των ιατρών των δημοσίων δομών υγείας για κάθε συνέδριο και ταξίδι από φαρμακευτική εταιρεία.

 

Πρόταση ΕΟΦ για συνέδρια

Προς δημόσια διαβούλευση έχει θέσει εδώ 10 ημέρες ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων το «σχέδιο» εγκυκλίου που θα θέτει νέους κανόνες στον τρόπο έγκρισης και χρηματοδότησης από φαρμακευτικές εταιρείες των ιατρικών συνεδρίων. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του ΕΟΦ, ο επαναπροσδιορισμός αυτών των κανόνων καθίσταται αναγκαίος, εξαιτίας της αλματώδους αύξησης, το τελευταίο διάστημα, των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Το διάστημα για τη δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς λήγει στις 18 Αυγούστου και θα ακολουθήσει εγκύκλιος, η ισχύς της οποίας θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Η πρόταση του ΕΟΦ, όπως αυτή περιγράφεται στο σχέδιο – «πλαίσιο αρχών», αφορά μεταξύ άλλων τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής που θα αξιολογεί τα αιτήματα για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, ενώ θα ορίζει και τον ανώτατο αριθμό εκδηλώσεων που δύνανται να πραγματοποιούνται κατ’ έτος, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των συνεδρίων και τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις. Επίσης, προτείνεται ο ΕΟΦ να καθορίζει ανώτατο όριο ετήσιων χορηγιών ανά φαρμακευτική εταιρεία και ανώτατο όριο χορηγιών ανά γιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας. Η κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας γιατρών που συμμετέχουν στα συνέδρια από τις φαρμακευτικές εταιρείες μπορεί να γίνεται μετά από έγκριση του ΕΟΦ. Επιπλέον, οι γιατροί που εργάζονται σε δημόσιες μονάδες υγείας οφείλουν να υποβάλουν στην υπηρεσία τους στο τέλος του έτους, υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται τα συνέδρια στα οποία συμμετείχαν και οι χορηγίες από φαρμακευτικές.

                  Σημειώνουμε ότι τους τελευταίους 6 μήνες έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί 6 επιστημονικές εκδηλώσεις του ΙΣΡ για κωλύματα ομιλητών ιατρών που θα εχορηγούντο από φαρμακευτικές εταιρείες.

Για τον ΙΣΡ

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Απ. Μαντάς

Share
πηγή Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution