Μηνιγγομυελοκήλη και οστεοπόρωση

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Σε παιδιά χωρίς αναπηρίες η οστική πυκνότητα (BMD) αυξάνει με την ηλικία μέχρι την απόκτηση της κορυφαίας οστικής πυκνότητας στην ενηλικίωση. Αυτό ισχύει και για παιδιά με μηνιγγομυελοκήλη.(89) Παρόλα αυτά έχει αναφερθεί ότι η BMD σε παιδιά και νέους ενήλικες με μηνιγγομυελοκήλη πέφτει 1 έως 2 σταθερές αποκλίσεις  (SDs) κάτω των τιμών του φυσιολογικού πληθυσμού. Παλαιότερες μελέτες υποδηλώνουν πως το νευρολογικό επίπεδο της βλάβης και η δυνατότητα μετακίνησης επηρεάζουν τη BMD στην ανωτέρω πάθηση. Από τις μελέτες συμπεραίνεται πως η φόρτιση των κάτω άκρων παρά η δυνητική ικανότητα βάδισης, λόγω του νευρολογικού επιπέδου βλάβης ή της κινητικής υπολειμματικής ικανότητας των κάτω άκρων, αποτελεί προγνωστικό κριτήριο για τη BMD (90,91,92). 

Το εξώφυλλο της Μονoγραφίας του Δρ. Ι. Διονυσιώτη

Η θεωρία αυτή τίθεται πιθανόν σε αμφισβήτηση από άλλες μελέτες που ανέδειξαν χαμηλές τιμές BMD στο αντιβράχιο των ατόμων και συνηγορούν στο ότι και σε αυτή την κατηγορία ασθενών η οστεοπόρωση μπορεί να προκαλείται και από νευρογενείς και μεταβολικούς μηχανισμούς. (89) Γεγονός είναι ότι οι ασθενείς αυτοί φορτίζουν τα άνω άκρα μέσω της χρησιμοποίησης βακτηριών και αναπηρικών αμαξιδίων. Αναμένεται να βρίσκονται υψηλότερες τιμές BMD στα άνω άκρα σε αυτούς που πραγματοποιούν μετακινήσεις σε σχέση με τα ακινητοποιημένα άτομα.(90).Οι Quan και συν.(91) επίσης απέδειξαν πως άτομα με μηνιγγομυελοκήλη πιθανόν να έχουν υπερασβεστιουρία που σχετίζεται με την ακινητοποίηση και που αποτελεί επιπλέον προγνωστικό παράγοντα για οστεοπόρωση στην ομάδα αυτών των ασθενών (91,92).  

  • οι βιβλιογραφίες βρίσκονται στη διάθεση του συγγραφέα
  • το κείμενο είναι τροποποιημένο από το υπό δημοσίευση κείμενο 
  • η εικόνα είναι από μονογραφία σχετικά με την οστεοπόρωση σε κακώσεις νωτιαίου μυελού
Share
Διονυσιώτης Ι., απόσπασμα από το επερχόμενο βιβλίο του Μπάκα Ελ. για τις παθήσεις νωταίου μυελού
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution