Πρόληψη καταγμάτων: Ποιό είναι το μυστικό;

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Η θεραπεία της οστεοπόρωσης που επικεντρώνεται μόνο στα οστά αγνοεί τη μυϊκή λειτουργία και την ισορροπία στοιχεία που συνδέονται απευθείας με την πάθηση, την πρόληψη των πτώσεων και των καταγμάτων.     

Επιπλέον είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο πως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της γήρανσης του ανθρώπου είναι η μείωση της μυϊκής μάζας και της μυϊκής δύναμης.    

Αυτό το φαινόμενο περιγράφηκε με τον όρο σαρκοπενία (Roubenoff 2000, 2001).    

Οι νευρομυικές παράμέτροι που περιγράφουν την κίνηση είναι αναγκαίες μεταβλητές για τη διάγνωση και θεραπεία του κινδύνου των πτώσεων. Η αξιολόγηση αναφορικά με την κίνηση πρέπει να εμπεριέχει παραμέτρους που έχουν αποδειχθεί ότι συνδέονται με τις πτώσεις.    

Επίσης όσον αφορά την κίνηση, περιγράφεται συχνά στη βιβλιογραφία με μοντέλα τα οποία δε συμφωνούν πάντα με τους νόμους και τους όρους της φυσικής (Runge M. 2006)    

Οι ισομετρικές μέθοδοι μέτρησης δύναμης έχουν το μειονέκτημα των μετρήσεων δυνάμεων που δεν αναπαράγουν τη φυσιολογική κίνηση.    

Οι ισοκινητικές μέθοδοι επίσης έχουν τον περιορισμό της πραγματοποίησης της κίνησης με δεδομένες γωνιώδεις ταχύτητες, οπότε η κατάσταση απέχει της φυσιολογικής.    

Στη μελέτη των μυϊκών δυνατοτήτων, οι κινήσεις πρέπει να περιγράφονται με όρους που να περιλαμβάνουν τα στοιχεία της δύναμης της ταχύτητας και της επιτάχυνσης .    

Η δύναμη (Force [N]) προκαλεί επιτάχυνση (acceleration [a]). Κάθε κίνηση προκαλείται από τη δράση μιας δύναμης σε κάποιο χρονικό διάστημα και για το λόγο αυτό πρέπει να μετράται ως ισχύς (δύναμη χ απόσταση = έργο,  Έργο/ χρόνος και δύναμη χ ταχύτητα = ισχύς) (Runge M. & Schacht E. 2005)    

Για τη μέτρηση των αντικειμενικών παραμέτρων της κίνησης υπάρχει το σύστημα μηχανογραφίας σε πλατφόρμα LEONARDO (Hans Schiessl, Novotec, Pforzheim-Germany) που μετρά δυνάμεις που ασκούνται στην πλατφόρμα στο χρόνο, δηλαδή  μπορεί να διερευνήσει δυνάμεις εν στάσει καθώς και τη μεταβολή των δυνάμεων αντίδρασης εδάφους στο χρόνο (GRF, ground reaction forces) (Rittweger J 2004) υπολογίζει μέσω της επιτάχυνσης την κατακόρυφη ταχύτητα μετακίνησης του κέντρου βάρους (F/m= α,  α x t= v), μέσω εξισώσεων από την GRF (ground reaction force), όπως περιγράφεται στις αρχές που διατυπώθηκαν από τον Cavagna (1975). Επίσης χρησιμοποιώντας τη δύναμη και την ταχύτητα μετρά την ισχύ των  κατακόρυφων κινήσεων.    

Leonardo Platform (Novotec, Germany)

Leonardo Platform (Novotec, Germany)

Στην Ελλάδα την έρευνα πραγματοποίησε στο Εργαστήριο Μελέτης Παθήσεων Μεταβολισμού των Οστών του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Φυσίατρος – Ιατρός Αποκατάστασης Δρ. Ιωάννης Διονυσιώτης και τα αποτελέσματά της δημοσιεύθηκαν στο διεθνές περιοδικό Int. Journal of Women’s Health    

πραγματοποίηση άλματος πάνω στην πλατφόρμα

πραγματοποίηση άλματος πάνω στην πλατφόρμα

Διαβάστε ελεύθερα και κατεβάστε με μορφή pdf όλη τη μελέτη στο:
http://www.dovepress.com/3496.t310308    

το αποτέλεσμα της εξέτασης (μηχανόγραμμα)

το αποτέλεσμα της εξέτασης (μηχανόγραμμα)

Share
www.medReha.com
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution