Τι είναι τα Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕ.Α.

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες αποτελούν «ανοιχτή» δομή κοινωνικής φροντίδας που απευθύνεται σε όλες τις ομάδες πληθυσμού με αναπηρία.

Υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας.
•Διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και τεχνολογικό εξοπλισμό.
•Έχουν δημιουργηθεί 24 σε όλη την Ελλάδα.

Οι σκοποί των Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕ.Α. είναι να προάγουν:

•Την συμβουλευτική στήριξη και αντιμετώπιση βιοψυχοκοινωνικών αναγκών των ΑμεΑ και των οικογενειών τους.
•Την παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κοινωνική στήριξη των ΑμεΑ καθώς και την πληρέστερη και ισότιμη κοινωνική ένταξη σε διάφορα επίπεδα της καθημερινής ζωής (απασχόληση, αυτόνομη διαβίωση, άθληση κ.α.)
•Την προεπαγγελματική κατάρτιση των ΑμεΑ, τη λειτουργική τους αποκατάσταση και την υποστήριξη για ένταξη στον κοινωνικό ιστό.
•Την έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση των ΑμεΑ και των οικογενειών τους σε θέματα που συνδέονται με την αναπηρία.
•Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα ΑμεΑ.
•Την παραπομπή των ΑμεΑ σε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.
•Την ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών που βοηθούν στην επίλυση θεμάτων ΑμεΑ.
•Την έρευνα για ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων για θέματα ΑμεΑ

Share
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution