Έξι νέες παραγωγικές μονάδες ετοιμάζουν οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Έξι νέες παραγωγικές μονάδες ετοιμάζουν οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) στα πλαίσια της εκλογής του νέου ΔΣ της Ένωσης.

«’Σε μια περίοδο γενικής αποβιομηχάνισης οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες επενδύουν σε έξι νέες παραγωγικές μονάδες, η πλήρης λειτουργία των οποίων θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας» δήλωσε ο Θ.Κωλέτης, ο οποίος επανεξελέγη στη θέση του προέδρου.

« Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες πραγματοποιούν εξαγωγές σε πάνω από 80 χώρες του κόσμου, αναπτύσσουν και αξιοποιούν εμπορικά σημαντική ελληνική τεχνογνωσία, ενώ στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων της ΓΓΕΤ και σε συνεργασία με πανεπιστήμια, έχουν κατατεθεί πάνω από 80 ερευνητικά προγράμματα, γεγονός που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα γίνεται από την φαρμακοβιομηχανία» συνέχισε ο πρόεδρος της ΠΕΦ.

Το νέο ΔΣ της ΠΕΦ αποτελείται από τους Θεόδωρο Κωλέτη (Πρόεδρο), Βασίλειο Κάτσο (Γενικό Γραμματέα), Θεόδωρο Τρύφων, Νικόλαο Ρασσιά και Δημήτρη Δέμο (Αντιπροέδροι), Γεώργιο Παπάζογλου (Ταμία), Ι.Τσέτη, Φ.Σακελλαρίδη και Π.Λιβά (Μέλη). Μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, αποφασίστηκε ομόφωνα η διεύρυνση του από 9 σε 11 μέλη και έτσι στο νέο ΔΣ θα μετέχουν και οι Γ.Κορώνης και Σ.Αναστασόπουλος. Τέλος αποφασίστηκε ομόφωνα να θεσμοθετηθεί μια ακόμη θέση Αντιπροέδρου με ευθύνη για θέματα βιομηχανίας την οποία θα αναλάβει η Ι.Τσέτη.

Τα μέλη του νέου ΔΣ στη συνεδρίασή τους ανέπτυξαν τις θέσεις τους που αφορούν στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και αναφέρθηκαν στη «σημαντική προστιθέμενη αξία που συνεπάγεται η λειτουργία των ελληνικών παραγωγικών μονάδων οι οποίες καταβάλλουν ανελλιπώς κρατήσεις, εισφορές, Φ.Π.Α, παράβολα και φόρους», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «ούτε ένα ευρώ δεν διαφεύγει, ούτε μια συσκευασία δεν διακινείται χωρίς παραστατικά γεγονός που σημαίνει σημαντικά έσοδα για το κράτος».

Τα αναπτυξιακά μεγέθη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, σύμφωνα με την ΠΕΦ, τοποθετούν το ύψος των νέων επενδύσεων στη διετία στα 300 εκατ. ευρώ ενώ έχουν υποβληθεί 82 ερευνητικά προγράμματα και ο κλάδος απασχολεί 15.000 εργαζόμενους. Υπάρχει πρόβλεψη για 1.100 νέες θέσεις εργασίας ενώ οι ετήσιες εξαγωγές σε 84 χώρες ανέρχονται σε 310 εκατ. ευρώ και η πρόβλεψη για την εξαγωγική δραστηριότητα ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ.

Πηγή : ΤΟ ΒΗΜΑ Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010

Share
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution