Άσκηση σε καρδιοπάθεια

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Στόχος σε ασθενείς με καρδιοπάθεια είναι να επιστρέψουν στις προηγούμενες φυσικές τους δραστηριότητες με ασφάλεια. Αυτό επιτυγχάνεται με τροποποιήσεις, ώστε να ανταποκρίνονται οι ασθενείς με ασφάλεια στις καθημερινές λειτουργικές ικανότητες. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός ασφαλούς προγράμματος άσκησης και λειτουργικών ικανοτήτων (π.χ. προσομοίωση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής άρση, μεταφορά βάρους κ.τ.λ.).Επιβεβλημένη είναι η παρατήρηση και παρακολούθηση του ασθενούς κατά την άσκηση και η συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό για πιθανές τροποποιήσεις του προγράμματος.

v     Η πρόκληση της <ιδανικής> έντασης σε καρδιοπαθείς

Η άσκηση και το πρόγραμμα κινητοποίησης οφείλει να σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να είναι υψηλότερη της συνήθους δραστηριότητας για να επιδράσει η άσκηση (training effect). Συγχρόνως όμως πρέπει η ένταση να είναι κάτω από το επίπεδο πρόκλησης συμπτωματολογίας (στηθάγχη κτλ.)

Τα οφέλη της άσκησης σε καρδιαγγειακούς ασθενείς είναι ποικίλα

  • Αντί-αθηροσκλήρυντικά (μείωση χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων)
  • Βελτίωση ομοιοστασίας (γλυκόζης, ινσουλίνης)
  • Αντί-θρομβωτικά (μείωση γλοιότητας αίματος)
  • Αντί-ισχαιμικά (βελτίωση ενδοθηλίου αγγείων)
  • Αντί-αρρυθμικά (μείωση συμπαθητικής δραστηριότητας μέσω πτώσης των κατεχολαμινών, με συνέπεια μείωση αρτηριακής πίεσης και προφύλαξη μυοκαρδίου)
  • Ψυχολογικά

Στον κάτωθι πίνακα 1 απεικονίζονται οι τύποι της άσκησης, οι στόχοι, η ένταση, η συχνότητα και η διάρκεια των προγραμμάτων καθώς και προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία ασθενών.

Πίνακας 1. Άσκηση σε καρδιοπαθείς

Πίνακας 1. Άσκηση σε καρδιοπαθείς

v     Καρδιολογικά προβλήματα σε αθλητές

Το πιο συχνό αίτιο παραπομπής αθλητών για πληρέστερο έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας είναι η ανεύρεση φυσήματος κατά την κλινική εξέταση. Ιστορικό συγκοπτικού επεισοδίου σε άτομο που αθλείται σε συνδυασμό με καρδιακό φύσημα υποδηλώνει πιθανότητα ύπαρξης ιδιοπαθούς υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας Οπωσδήποτε έλεγχο χρήζουν και άτομα με οικογενειακό ιστορικό υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας ή ιστορικό αιφνίδιου  θανάτου στην οικογένεια (Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Συχνές καρδιολογικές παθήσεις σε αθλητές

Πίνακας 2. Συχνές καρδιολογικές παθήσεις σε αθλητές


Share
γράφει ο Δρ. Διονυσιώτης Ι., Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Φυσίατρος-Ιατρός Αποκατάστασης, Μονάδα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Νοσοκομείο Ρόδου, ειδικός επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution