Αποκατάσταση μετά από Κάταγμα Σπονδύλου

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Στην οστεοπόρωση το ένα τέταρτο των γυναικών >50 ετών έχουν ένα ή περισσότερα σπονδυλικά κατάγματα.
Μετά κάταγμα σπονδύλου η παραμονή επί κλίνης διαρκεί συνήθως (3-4 μέρες). Στη φάση αυτή είναι απαραίτητες οι αναπνευστικές ασκήσεις. Όταν ο / η ασθενής φτάσει σε σημείο να γυρνά στο στρώμα χωρίς πόνο ήρθε η ώρα της κινητοποίησης που περιλαμβάνει καθιστή θέση ή έγερση για 10 λεπτά πολλές φορές την ημέρα. Στο στάδιο αυτό είναι αναγκαίες καθημερινές ασκήσεις διάτασης της σπονδυλικής στήλης, διατάσεις των θωρακικών μυών και εκπαίδευση στις καθημερινές δραστηριότητες της ζωής. Εξαιρετική άσκηση μετά από κάταγμα σπονδυλικής στήλης αποτελεί η κολύμβηση. Σε χρονικό διάστημα 6-8 εβδομάδων ο / ή ασθενής επιστρέφει σε κανονική δραστηριότητα.

Η θεραπευτική παρέμβαση με όρθωση στην αντιμετώπιση των σπονδυλικών καταγμάτων από οστεοπόρωση παραμένει υποκειμενική, γιατί δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για την αποτελεσματικότητα των ορθώσεων στη σταθεροποίηση των σπονδυλικών καταγμάτων ενώ επίσης συχνά συνυπάρχουν διαταραχές υποσιτισμού, βάδισης και ισορροπίας.

Επιπλέον η χρησιμοποίηση δύσκαμπτων θωρακοοσφυικών ορθώσεων στην οστεοπόρωση περιορίζεται από παράγοντες όπως η ατροφία των μυών του κορμού και ο περιορισμός της αναπνευστικής λειτουργίας, με αποτέλεσμα τη χαμηλή συμμόρφωση των ασθενών στη χρησιμοποίηση της όρθωσης .

Πολλές σπονδυλικές ορθώσεις είναι διαθέσιμες για χρήση σε οστεοπορωτικούς και οστεοπενικούς ασθενείς. Ιστορικά ο χιαστός πρόσθιος σπονδυλικός κηδεμόνας υπερέκτασης ή ο νάρθηκας Jewett προτιμούνται για ασθενείς με οξέα κατάγματα σπονδύλων.
Η θωρακοοσφυική όρθωση τύπου Taylor και η όρθωση με πλαίσιο σχήματος Η είναι επίσης γνωστοί νάρθηκες στην περίπτωση της οστεοπόρωσης. Επιτυχία αυτών των ναρθήκων είναι να προάγουν την έκταση. Το μειονέκτημά τους είναι η περιορισμένη συμμόρφωση εξαιτίας της δύσκαμπτης κατασκευής τους .

όρθωση παλαιού τύπου

όρθωση παλαιού τύπου

Η ορθωτική συσκευή υποστήριξης της στάσης (postural training support, PTS) και η νεότερη ορθωτική συσκευή υποστήριξης της στάσης με βάρη (postural training support vest weight), ορθώσεις από μαλακότερα υλικά έγιναν αποδεκτές λόγω της άνεσης που προσφέρουν στους ασθενείς. Η χρήση των σπονδυλικών ορθώσεων βελτιώνει τη δύναμη των ραχιαίων και κοιλιακών μυών του κορμού, μειώνει τον πόνο, μειώνει την κύφωση και μειώνει τους περιορισμούς της καθημερινής ζωής.

Η θωρακοοσφυική όρθωση Spinomed δημιουργήθηκε για ασθενείς με σοβαρό άλγος της ράχης από οστεοπόρωση και σπονδυλικά κατάγματα. 

η θωρακοοσφυική όρθωση spinomed

η θωρακοοσφυική όρθωση spinomed

                                                                             

Η δράση της επιτυγχάνεται με μηχανισμό biofeedback,δηλαδή ακολουθεί τις κινήσεις του ασθενούς και υπενθυμίζει τη σωστή στάση ,οπότε η ασθενής ενεργητικά με τους μυς της διορθώνει τη στάση και αποφεύγει λάθος κινήσεις. Με παρόμοιο τρόπο δρα και η όρθωση Spine-x.

όρθωση νέου τύπου spine-x

όρθωση νέου τύπου spine-x

Επιπλέον στην οστεοπόρωση χρησιμοποιείται και η πολυλειτουργική όρθωση Osteomed που αποτελείται από ένα ολόσωμο κορμάκι με μικρές θήκες συμμετρικά δεξιά και αριστερά της σπονδυλικής στήλης που γεμίζουν με αέρα . Στηρίζεται στη θεωρία της πύλης του πόνου (gate control theory). Οι θήκες με τον αέρα ασκούν πίεση στις αλγεινές (λόγω κύφωσης-καταγμάτων) περιοχές της σπονδυλικής στήλης , με αποτέλεσμα το μηχανικό ερέθισμα να μειώνει την ένταση του ερεθίσματος του πόνου. Επιπλέον η συνεχής μάλαξη από τις θήκες του αέρα βελτιώνει την τοπική κυκλοφορία της σπονδυλικής στήλης . Μπορεί να φοριέται όλες τις ώρες ακόμα και όταν οι ασθενείς αθλούνται.

η πολυλειτουργική όρθωση osteomed

η πολυλειτουργική όρθωση osteomed

Share
γράφει ο Δρ Ι. Διονυσιώτης, Φυσίατρος - Ιατρός Αποκατάστασης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επικ. Επιμελητής Β' Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution