Ο Δρ. Ι. Διονυσιώτης δημοσίευσε Eλληνικά δεδομένα αλματικής μηχανογραφίας (jumping mechanography) στο περιοδικό Int. Journal of Womens’ Health

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Η θεραπεία της οστεοπόρωσης με επικέντρωση μόνο στα οστά αγνοεί τη μυϊκή λειτουργικότητα και την ισορροπία στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την πάθηση και την πρόληψη των πτώσεων και των καταγμάτων.

Στη μελέτη των μυϊκών δυνατοτήτων, οι κινήσεις πρέπει να περιγράφονται με όρους που να περιλαμβάνουν τα στοιχεία της ισχύος, της δύναμης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης.
Μέσω της αλματικής μηχανογραφίας (jumping mechanography) υπάρχει η  δυνατότητα να μελετηθούν αντικειμενικοί παράγοντες της κίνησης καθώς και η επίδραση οποιασδήποτε θεραπευτικής παρέμβασης στη μυϊκή λειτουργία και να διαπιστωθούν αδυναμίες του εξεταζομένου, ώστε να προληφθούν οι πτώσεις και τα κατάγματα.

Τα πρώτα Ελληνικά δεδομένα αλματικής μηχανογραφίας σε γυναίκες δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από τον                       Δρ. Διονυσιώτη Ι. και συναδέλφους σε διεθνές περιοδικό.

Διαβάστε όλη τη μελέτη: www.dovepress.com/3496.t310308

πραγματοποίηση της εξέτασης αλματικής μηχανογραφίας στην πλατφόρμα LEONARDO (Stratec MedizinTechnik, Germany)

πραγματοποίηση της εξέτασης αλματικής μηχανογραφίας στην πλατφόρμα LEONARDO (Stratec MedizinTechnik, Germany)

Share
medReha.com
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution