Η ακράτεια ούρων στις Ελληνίδες και η σχέση της με τα κατάγματα

Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post
Post2PDF

Β) ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ

Η ακράτεια ούρων είναι  συχνή και χρόνια πάθηση. Δεν έχει αξιολογηθεί πλήρως η σχέση μεταξύ ακράτειας  ούρων και καταγμάτων, ιδίως σε κοινωνικοποιημένες γυναίκες. Μελετήθηκε η επίδραση της ακράτειας ούρων ως παράγων κινδύνου για κατάγματα σε πληθυσμό κοινωνικοποιημένων περιεμμηνοπαυσιακών και μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Επίσης μελετήθηκε έμμεσα η συχνότητα της ακράτειας ούρων στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες της χώρας μας.

Η ακράτεια ούρων εμφανίζεται σε ποσοστό αρκετά υψηλό στην ομάδα αυτών των γυναικών. Ποσοστό 40% αναφέρει κάποιας μορφής πρόβλημα με την ούρηση και πιο συγκεκριμένα ακράτειες (όλων των τύπων) το 20%, ενώ συχνουρία (συμπεριλαμβανομένου της ούρησης κατά τη νύχτα που αυξάνει τον κίνδυνο πτώσης)  το 25% (βλ.  γράφημα 3).  

 akratia1.jpg

 

    

 

 

 

 

Γράφημα 3: ποιο είναι το πρόβλημα με την ούρηση

 

Επίσης μελετήθηκε η επίδραση της ακράτειας ούρων ως παράγοντας κινδύνου για κάταγμα σε πληθυσμό περιεμμηνοπαυσιακών και μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Η ακράτεια ούρων σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων στις γυναίκες που βρίσκονται στην περιεμμηνόπαυση και τις πρώιμες μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Στις μεγαλύτερες ηλικίες η ακράτεια ούρων δεν φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για πτώσεις και κατάγματα. Η αναγνώριση ατόμων υψηλού κινδύνου όσον αφορά τις πτώσεις και τα κατάγματα στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας επεκτείνεται και σε άλλους τομείς (ζάλη, αστάθεια, μυϊκή αδυναμία, φάρμακα, περιβάλλον) (βλ.  γράφημα 4).

 akratia2.jpg

 

 

  Γράφημα 4: κατάγματα στις γυναίκες με πρόβλημα στην ούρηση

 

1. Y. Dionyssiotis, G. Trovas, A. Galanos, E. Papakitsou, S. Tournis, A. Katsalira, D. Economopoulos, B. Samdanis, G. P. Lyritis. Does urinary incontinence increase the risk of falls in community dwelling women? Abstracts of the 33rd European Symposium on Calcified Tissues, Calcified Tissue International Volume 78, Supplement 1 P 258, http://www.ectsoc.org/prague2006/    .

2. Y. Donyssiotis, S. Tournis, E. Papakitsou, G. Trovas, A. Katsalira,  D.Economopoulos, B. Samdanis, A. Galanos, and G.P. Lyritis is urinary incontinence associated with fracture risk in early postmenopausal community dwelling women? Osteoporosis International Volume 17 Supplement 1 2006: P 324

Share
Εκτυπώστε το άρθρο Email This Post Post2PDF

web design

WebOlution